Müzik Atölyesi

İlk Çizgi Güzel Sanatlar Kreşi

header music
Bu atölyemiz, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Ritim duygusunun gelişimi, dinleme ve uygun sesler çıkartabilme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenen bu atölyede farklı müzik aletleri ve materyaller ile çocuğun müziğe karşı bir farkındalık ve pozitif bir algı geliştirmesi amaçlanır. Bu atölyede 2-3 yaş gruplarından başlanarak ritmik tek cümleli şarkılar öğretilirken, 4 yaş grubunda ses açma, tonal duyma, ve ritm tekrarları öğretilmektedir. 5 yaş grubu do-sol aralığında nota tanıma kavramlarını öğrenmektedirler. 6 yaş piyanoda fa anahtarıyla çalışmakta, ses ve kulak eğitimi, şarkı repertuvarı ve ritm grupları oluşturulmaktadır.