İngilizce Atölyesi

Ilk Cizgi Güzel Sanatlar Kresi

header english

Yabancı bir dille çocuğu tanıştırmayı hedeflemekteyiz. Bu atölyede çocuklarımıza kartlar, videolar ve oyunlarla yabancı bir dilin farkına varmayı ve alt yapı oluşturmaya çalışmaktayız. Uzman öğretmen liderliğinde hazırlanan ingilizce programımız, öğrencilerin yaşlarını, fiziksel, duydusal, ve sosyal becerilerini esas alarak yaratıcı, eğlenceli ve dili kullandırmaya yönelik metod ve materyaller kullanan ingilizce öğretmenliği bölümü mezunu öğretmen tarafından 2-5 yaş arası çocuklara haftada 3 saat, 6 yaş çocuklara haftada 5 saat olarak uygulanır. 

 enegls